PHÒNG CTCT-QLHSSV

Tên đơn vị: Phòng Công tác chính trị và quản lý học sinh, sinh viên

Địa chỉ: 205 Lê Lợi, Phan Thiết, Bình Thuận

Email đơn vị: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Số điện thoại đơn vị: (062) 3835242

Công tác tổ chức giáo dục chính trị-tư tưởng cho viên chức, lao động.

Công tác tổ chức giáo dục chính trị- tư tưởng, đạo đức lối sống cho HSSV.