Thực hiện Kế hoạch số 318/KH-UBND ngày 25/01/2014 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình mục tiêu phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống mua bán người ở địa bàn Bình Thuận năm 2014 ; hưởng ứng Lời phát động của Ban giám hiệu Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận về việc thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2014;

Sáng ngày 03 tháng 3 năm 2014, tại sân trường Cơ sở III - Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận đã long trọng tổ chức buổi Lễ phát động và ký kết phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2014. Tham dự buổi Lễ có sự hiện diện của tập thể Đảng ủy và Ban giám hiệu Trường; lãnh đạo các đoàn thể: Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên Trường; Trưởng, Phó trưởng khoa, phòng, ban và Giám đốc, Phó giám đốc các trung tâm trực thuộc; tất cả công chức, viên chức, người lao động làm việc tại cơ sở III; tất cả giáo viên chủ nhiệm các lớp chính quy; tất cả HSSV các lớp chính quy đang học tại cơ sở III; lớp trưởng và bí thư chi đoàn các lớp đang đi thực tập, các lớp chính quy đang học tại cơ sở I.
Đến dự buổi Lễ còn có sự hiện diện của đại diện lãnh đạo các Phòng: PA83, PC45, PC47 và PV 28 Công an tỉnh; Công an thành phố Phan Thiết; Công an các phường: Hưng Long, Bình Hưng và Phú Trinh - thành phố Phan Thiết; đại diện Báo Bình Thuận và Đài PTTH tỉnh.
Sau khi nghe đại diện Ban chỉ đạo Phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội Trường đọc Báo cáo tóm tắt tình hình triển khai, kết quả thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” năm 2013 và nhiệm vụ chủ yếu năm 2014 của Trường; Thầy Nguyễn Quang Tân – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường phát động thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” năm 2014, trong đó nhấn mạnh tinh thần ý thức trách nhiệm cao của cán bộ viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên trong việc thực hiện tốt các nội dung của phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2014 của Trường.
Dưới sự chứng kiến việc ký kết của đại diện Công an tỉnh, Công an thành phố Phan Thiết; Đảng ủy, Ban Giám hiệu, BCH Công đoàn và BCH Đoàn Trường; đại diện các khoa, phòng, ban, trung tâm và các lớp đã ký kết thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” năm 2014.
                                                                 
HÌNH ẢNH BUỔI LỄ:

Quang cảnh buổi lễQuang cảnh buổi lễ

 Thầy Nguyễn Quang Tân – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường phát động thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” năm 2014

 Thầy Phạm Hồng Kỳ - Trưởng Phòng Công tác chính trị và Quản lý HSSV đọc Bản cam kết thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” năm 2014

 Đại diện các khoa, phòng, ban, trung tâm ký kết thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” năm 2014

Đại diện các lớp ký kết thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” năm 2014