Nhằm tiếp tục hạn chế tình trạng bỏ học của học sinh- sinh viên, góp phần cải hiện hiểu quả đào tạo của Trường, ngày 23/01/2015, tại Hội trường A - cơ sở 1, Phòng Công tác chính trị và Quản lý HSSV  phối hợp với Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế đã tổ chức Hội thảo “Ngăn chặn tình trạng học sinh sinh viên bỏ học”.

Đến tham dự Hội thảo có Ban Giám hiệu nhà trường và 78 đại biểu là lãnh đạo các khoa, phòng, ban, trung tâm và giáo viên chủ nhiệm các lớp. Các đại biểu đại diện cho các khoa,  phòng Công tác chính trị và Quản lý HSSV, phòng Đào tạo đã báo cáo 6 tham luận có liên quan đến nội dung chính được bàn bạc tại Hội thảo: Tổng quan về tình hình HSSV bỏ học từ năm học 2012 – 2013 đến nay; các nguyên nhân dẫn đến tình trạng HSSV bỏ học; các giải pháp ngăn chặn HSSV bỏ học đã được triển khai và hiệu quả của các giải pháp này; vai trò của GVCN, tập thể lớp và các lực lượng có liên quan khác trong công tác quản lý HSS và các nhóm giải pháp cần được tập trung và ưu tiên thực hiện. Hội thảo đã nhận được hơn 10 lượt ‎ý kiến của đại diện lãnh đạo khoa Sư phạm, khoa L‎ý luận chính trị, Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học, tổ trưởng các tổ chuyên môn và các giáo viên chủ nhiệm.

Sau một buổi sáng làm việc khẩn trương, nghiêm túc, thầy Nguyễn Quang Tân, Phó Hiệu trưởng nhà trường, Trưởng Ban tổ chức Hội thảo đã nêu kết luận cụ thể: Thứ nhất, điều chỉnh lại cơ cấu và nội dung chương trình đào tạo cho phù hợp với đặc điểm của HSSV, giảm bớt nội dung lý thuyết, tăng nội dung luyện tập, thực hành, giúp HSSV hình thành dần kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp ngay từ năm thứ I; thứ hai, trong thời gian sắp đến, nhà trường sẽ chú trọng thực hiện một số giải pháp như: tăng cường công tác quản l‎ý HSSV, nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên; tăng cường mối quan hệ giữa các lực lượng giáo dục, đặc biệt sự phối hợp gia đình và nhà trường, thực hiện tư vấn về chương trình đào tạo, tư vấn nghề nghiệp và tư vấn tâm lý, giáo dục ‎ý thức tự học, tự quản cho HSSV và hỗ trợ tìm việc làm sau khi ra trường cho các em.

Hi vọng sự hợp lực và quyết tâm của tập thể lãnh đạo và giáo viên nhà trường sẽ  góp phần hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng HSSV bỏ học.

 Tin:  Phòng CTCT & QLHSSV

Đại diện phòng CTCT & QLHSSV trình bày báo cáo đề dẫn hội thảo.

 

Đại diện khoa Du lịch – Văn hóa trình bày tham luận.

 

Hình 5: Toàn cảnh Hội thảo