Nhằm đánh giá lại kết quả thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2014 và xác định nhiệm vụ chủ yếu năm 2015 của Trường cũng như thể hiện quyết tâm thực hiện có hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc tại đơn vị thông qua việc ký kết thực hiện trong toàn thể đội ngũ viên chức, người lao động và HSSV nhà trường, sáng ngày 09/03/2015, Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận đã long trọng tổ chức Lễ phát động và ký kết thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” năm 2015.

Xác định công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc là một trong những nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, ngay từ đầu năm, Trường đã triển khai thực hiện nghị quyết số 547-NQ/ĐU ngày 02/01/2015 của Đảng ủy Trường và Kế hoạch số 116/KH-CĐCĐ ngày 29/01/2015 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng Đồng Bình Thuận về công tác bảo đảm ANTT trường học năm 2015.

Tham dự buổi lễ, về phía khách mời có đại diện lãnh đạo các Phòng PA83, Phòng PC45, PC47 và PV28 Công an Tỉnh, đại diện lãnh đạo Công an Thành phố Phan Thiết. Về phía Nhà trường có sự tham dự của tập thể Đảng ủy và Ban Giám hiệu Trường, Lãnh đạo các đoàn thể: Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Hội sinh viên Trường, Lãnh đạo khoa, phòng, ban, trung tâm trực thuộc; đông đảo viên chức, người lao động, giáo viên chủ nhiệm các lớp chính quy cùng 400 HSSV đại diện cho hơn 2.000 HSSV Trường.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Phòng CTCT&QLHSSV báo cáo tóm tắt tình hình triển khai, kết quả thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” năm 2014 và nhiệm vụ chủ yếu năm 2015 của Trường. Đại diện Ban Giám hiệu phát động thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” năm 2015; đại diện ban chỉ đạo Phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội Trường thông qua nội dung bản cam kết thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2015.

Nhà trường đã tổ chức cho toàn thể các đơn vị, và đại diện HSSV của 49 lớp trong toàn trường ký cam kết thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” năm 2015.

 

                                                                                                Tin: Phòng CTST&QLHSSV