Nhằm mục tiêu hỗ trợ các học sinh sinh viên là ban cán sự các lớp một số kĩ năng cụ thể trong việc quản lí lớp như: kĩ năng lãnh đạo (xây dựng tập thể 

lớp đoàn kết), kĩ năng quản lí cảm xúc, kĩ năng thuyết phục,…Đồng thời giúp ban cán sự lớp ý thức được việc xây dựng một tập thể đoàn kết, gắn bó, từ đó tạo môi trường thuận lợi cho việc học tập và rèn luyện cho mỗi thành viên của lớp họcvà tạo môi trường cho ban cán sự các lớp giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm quản lí lớp, trung tâm Tư vấn HSSV đã tổ chức Tập huấnchoBan cán sự các lớp về kĩ năng quản lí lớp học.

Lớp tập huấn được tổ chức 2 đợt: đợt thứ nhất dành cho các bạn HSSV các khoa DL-VH và Ngoại ngữ và Sư phạm (ngày 29/10/2015), đợt thứ 2 dành cho các bạn khoa KT-KT-CN (ngày 30/10/2015).

Đến với lớp tập huấn, ban cán sự các lớp đã được cô Ngọc Anh và cô Thắm của Trung tâm Tư vấn HSSV hỗ trợ một số kiến thức cơ bản về sự phát triển của tập thể, cách làm chủ cảm xúc khi gặp những tình huống khó khăn trong quản lí, kỹ năng thuyết phục,…. Các bạn rất nhiệt tình tham gia các hoạt động do ban tổ chức hướng dẫn và đặc biệt thích thú khi cùng nhau trao đổi thảo luận và đưa ra cách xử lý một số tình huống thường gặp khi quản lí lớp. Các anh, chị sinh viên năm thứ hai, năm thứ ba đã nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm thực tế của bản thân khi ứng xử với những tình huống như các bạn ồn ào khi thông báo, hay tình trạng mất đoàn kết trong lớp…. Các bạn cán bộ lớp năm thứ nhất hào hứng tiếp nhận những kinh nghiệm quý báo đó đồng thời chân thành muốn được các anh chị dẫn dắt và hỗ trợ thêm để làm quen với việc quản lí tập thể.

Qua lớp tập huấn, đa số các bạn HSSV đã nhận thức được muốn quản lí lớp học tốt phảinắm rõ nhiệm vụ của mỗi thành viên trong ban cán sự, có sự phân công và hỗ trợ lẫn nhau giữa các thành viên trong ban cán sự và ban chấp hành chi đoàn. Mỗi cán bộ lớp cũng cần bình tĩnh trong các tình huống, đối xử  chân thành bạn bè và luôn là người kết nối các thành viên trong tập thể. Xác định được điều này cùng với sự quan tâm, hỗ trợ nhiệt tình của các thầy cô chủ nhiệm và sự đồng thuận của các bạn trong lớp, ban cán sự lớp chắc chắn sẽ quản lý lớp tốt, đạt được kết quả như mong muốn.

Trung tâm Tư vấn HSSV

 

Ghi chú

Toàn cảnh lớp tập huấn tại cơ sở 1

Các bạn ban cán sự tham gia hoạt động tập thể

Cô Ngọc Anh hướng dẫn kiến thức cơ bản trong quản lý lớp.

Ban cán sự lớp lớp chia sẻ những kinh nghiệm quản lý lớp.

Ban cán sự các tham gia ý kiến xử lý tình huống