Chiều ngày 12/12 tại Hội trường B Trung tâm Hội nghị tỉnh, trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị phổ biến và quán triệt các văn kiện Đại hội Đảng các cấp cho đối tượng viên chức, người lao động và đảng viên học sinh, sinh viên toàn trường.

Tại hội nghị, các báo cáo viên bao gồm đồng chí Đinh Lưu Vân – nguyên Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng nhà trường và đồng chí Nguyễn Quang Tân – Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn trường đã trình bày các nội dung của Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 19/5/2015 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới; Nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020; Nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Kết thúc Hội nghị,  đồng chí Đinh Lưu Vân – nguyên Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân viên chức, người lao động trong việc chủ động nắm vững, cụ thể hóa các chủ trương của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào chương trình hành động của đơn vị mình, của cá nhân mình; qua đó thể hiện quyết tâm xây dựng đơn vị vững mạnh, phát triển.

29. HINH LOP HOC NQ

                                                                        Phòng CTCT &QLHSSV