STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ/ CHỨC DANH EMAIL ĐIỆN THOẠI GHI CHÚ
1 Phạm Hồng Kỳ Trưởng phòng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0913174081  
2 Nguyễn Thị Thanh Xuân Phó Trưởng phòng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0918469777  
3 Phạm Hồng Phượng Phó Trưởng phòng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0919004572  
4 Bùi Thị Hồng Thắm Trưởng Trung tâm This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0918444726  
5 Trần Thị Ngọc Anh Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0924003836  
6 Trương Thị Tuyết Trinh Chuyên viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 01656155499  
7 Vũ Thị Ngọc Hải Chuyên viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0983829405  
8 Trần Bình Tài Chuyên viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0963933136  
9 Trương Mỹ Liên Chuyên viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0909328212  
10 Nguyễn Anh Tuân Chuyên viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0988951908  
11 Phạm Hoàng Chuyên viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 01698446330