Ngày 02/6/2014, Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị quán triệt nội dung Hiến pháp 2013 và phổ biến thời sự liên quan đến tình hình Biển Đông.

          Thành phần tham dự Hội nghị là các đồng chí thuộc Đảng ủy Trường, Cấp ủy các Chi bộ trực thuộc, Ban Giám hiệu Trường, Trưởng và Phó các đơn vị, đoàn thể.

          Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Tân – Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường đã thay mặt Lãnh đạo nhà trường quán triệt nội dung Hiến pháp 2013. Đồng chí đã trình bày những điểm mới cơ bản trong Hiến pháp 2013 so với Hiến pháp 1992 về: hình thức, lời nói đầu, sửa đổi bổ sung ở các Điều và các Điều giữ nguyên so với Hiến pháp 1992... Đồng chí nhấn mạnh,  Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013 là sự thể hiện ý Đảng, lòng dân, tinh thần dân chủ, đổi mới, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

          Cũng tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Tân đã phổ biến tình hình thời sự đang được cả nước và thế giới quan tâm, đó chính là những vấn đề liên quan đến tình hình Biển Đông, cụ thể là tình hình sau hơn 01 tháng từ khi Trung Quốc thực hiện việc hạ đặt giàn khoan 981 nằm sâu trong thềm lục địa thuộc đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Đồng chí đặc biệt lưu ý cán bộ, viên chức nhà trường phải có hành động đúng mực trong thể hiện tinh thần yêu nước của bản thân trước tình hình liên quan đến Biển Đồng ngày càng diễn ra phức tạp. Đồng chí thay mặt lãnh đạo nhà trường phát động cán bộ, viên chức, người lao động tham gia nhắn tin ủng hộ Chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa”. Trong tháng 5/2014, Chương trình này cũng đã được Công đoàn Trường triển khai rộng rãi trong toàn đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động trong đơn vị.

          Sau Hội nghị, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc có nhiệm vụ tiếp tục thực hiện việc quán triệt lại nội dung Hội nghị đến cán bộ, viên chức trong các đơn vị trực thuộc.