Sáng nay, ngày 15/8/2014, Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ chuyên môn năm học 2014-2015 tại Hội trường Cơ sở 1.

Tại Hội nghị, Phó Hiệu trưởng Phạm Thị Minh Hạnh đã phát biểu khai mạc và quán triệt quan điểm chỉ đạo của Trường trong công tác chuyên môn vào năm học mới.

Hội nghị đã triển khai các nội dung chủ yếu trong công tác đào tạo, quản lý học HSSV, cụ thể:

Thầy Nguyễn Thanh Vân - Phó trưởng Phòng Đào tạo triển khai các nội dung liên quan đến công tác đào tạo chính quy: Phổ biến Thông tư số 22/2014/TT-BGDĐT ngày 09/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp (thay thế cho Quyết định số 40/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy và Thông tư số 46/2011/TT-BGDĐT ngày 17/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp theo hình thức vừa làm vừa học);

Thầy Trần Hữu Nghị - Phó trưởng Phòng Đào tạo đã triển khai các nhiệm vụ chuyên môn chủ yếu của năm học 2014 – 2015.

Thầy Phạm Hồng Kỳ - Trưởng Phòng Công tác Chính trị & Quản lý HSSV đã đánh giá việc thực hiện công tác giáo viên chủ nhiệm/cố vấn học tập năm học 2013 – 2014 và triển khai nội dung liên quan đến công tác giáo viên chủ nhiệm/cố vấn học tập trong năm 2014 – 2015.

Cũng tại Hội nghị, lãnh đạo các đơn vị và giảng viên đã cùng phát biểu ý kiến và trao đổi đánh giá lại tình hình thực hiện Quy chế chuyên môn năm học 2013 – 2014 của Trường và giải pháp khắc phục các thiếu sót, hạn chế.

            

Phó Hiệu trưởng Phạm Thị Minh Hạnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phó trưởng Phòng Đào tạo Nguyễn Thanh Vân triển khai các quy chế liên quan đến công tác đào tạo.

Giảng viên của Trường tham dự Hội nghị.