Phòng cháy chữa cháy (PCCC) là một trong những công tác rất quan trọng nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe con người, bảo vệ tài sản Nhà nước và của nhân dân, góp phần bảo đảm an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Trong hai ngày 30 - 31/10/2015, Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận đã phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH  tổ chức lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC cơ sở cho 40 thành viên Đội PCCC của đơn vị.

Đợt tập huấn gồm 2 nội dung lý thuyết và thực hành. Ở phần lý thuyết các thành viên Đội PCCC Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận đã được nghegiới thiệu Luật PCCC năm 2001, Luật số 40/2013/QH13; Nghị định 79/2014/NĐ-CP; Thông tư 66/2014/TT-BCA; Nghị định 167/2013/NĐ-CP và các văn bản pháp luật khác có liên quan đến công tác PCCC;  Những kiến thức cơ bản về PCCC; Nhiệm vụ của lực lượng PCCC cơ sở, cách lập và thực tập phương án chữa cháy tại chỗ và nghe giới thiệu cấu tạo, tính năng tác dụng của các phương tiện cách bảo quản sử dụng đối với hệ thống PCCC, bình chữa cháy xách tay, các phương tiện phục vụ công tác cứu hộ cứu nạn.

Trong phần thực hành, đội PCCC của Trường Cao đẳng Cộng đồng đã phối hợp với lực lượng PCCC chuyên nghiệp (Cảnh sát PC&CC) tham gia diễn tập tình huống cháy nổ giả định tại Cơ quan. Qua đó, giúp đánh giá khả năng tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của lực lượng chữa cháy cơ sở; sự phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ giữa các đơn vị có liên quan trong việc tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; chủ động sử dụng các phương tiện, dụng cụ chữa cháy tại chỗ giải quyết kịp thời các sự cố cháy nỗ nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cháy, nổ gây ra.

Việc tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ PCCC cơ sở hàng năm nhằm truyên truyền sâu rộng đến toàn thể CBCNV trong đơn vị nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tầm quan trọng, chủ động trong công tác PCCC & CNCH, góp phần đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản tại trường học và khu vực xung quanh.

     Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi tập huấn