Nhằm đánh giá lại kết quả thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2015 và xác định nhiệm vụ chủ yếu năm 2016 của Trường cũng như thể hiện quyết tâm thực hiện có hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc tại đơn vị thông qua việc ký kết thực hiện trong toàn thể đội ngũ viên chức, người lao động và HSSV nhà trường, sáng ngày 07/03/2016, Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận đã long trọng tổ chức Lễ phát động và ký kết thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” năm 2016.

Tham dự buổi lễ, về phía khách mời có đại diện lãnh đạo các Phòng PA83, Phòng PC45, PC47 và PV28 Công an Tỉnh, đại diện lãnh đạo Công an Thành phố Phan Thiết. Về phía Nhà trường có sự tham dự của tập thể Đảng ủy và Ban Giám hiệu Trường, Lãnh đạo các đoàn thể: Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Hội sinh viên Trường, Lãnh đạo khoa, phòng, ban, trung tâm trực thuộc; đông đảo viên chức, người lao động, giáo viên chủ nhiệm các lớp chính quy cùng 400 HSSV đại diện cho hơn 1.700 HSSV Trường.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Phòng CTCT&QLHSSV báo cáo tóm tắt tình hình triển khai, kết quả thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” năm 2015 và nhiệm vụ chủ yếu năm 2016 của Trường. Đại diện Ban Giám hiệu phát động thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” năm 2016; đại diện ban chỉ đạo Phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội Trường thông qua nội dung bản cam kết thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2016.

Nhà trường đã tổ chức cho toàn thể các đơn vị, và đại diện HSSV của 45 lớp trong toàn trường ký cam kết thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” năm 2016.

DNY 0298 

DNY 0300

DNY 0303

DNY 0306

DNY 0312

DNY 0316