1- Chức năng

Tham mưu cho Ban Giám hiệu về chương trình, kế hoạch công tác, thực hiện công tác hành chính và quản trị công sở trong phạm vi toàn trường, công tác văn thư lưu trữ và thi đua-khen thưởng.

2- Nhiệm vụ trực tiếp thực hiện

2.1. Công tác hành chính

2.1.1.Thu thập và lập kế hoạch  về các mặt công tác, là đầu mối trao đổi thông tin giữa Ban Giám hiệu với các cơ quan, đơn vị ngoài trường, giữa Ban Giám hiệu với các đơn vị với cán bộ, viên chức và HSSV trong trường;

2.1.2. Tiếp nhận và lưu công văn đến, công văn đi theo quy định của pháp luật về văn thư, lưu trữ, phân phối, chuyển giao và theo dõi việc thực hiện, hướng dẫn các đơn vị trong trường xây dựng và bảo quản hồ sơ lưu trữ ;

2.1.3. Theo dõi, cấp, xác nhận các loại giấy giới thiệu, giấy đi đường, giao nhận thư tín, bưu phẩm; in các loại thẻ, giấy khen, giấy chứng nhận trong trường theo quy định (trừ chứng chỉ môn học);

2.1.4.Tổ chức giao dịch hành chính; thực hiện tiếp tân, đón và tiếp khách, bố trí việc ăn ở của khách (nếu khách có nhu cầu) theo chỉ đạo của Ban Giám hiệu;

2.1.5. Quản lí và hướng dẫn hoạt động của y tế học đường theo quy định của Bộ GD&ĐT;

2.1.6. Tổ chức và tiến hành những công việc xã hội của nhà trường đối với địa phương nơi trường đóng như: hội họp, lao động nghĩa vụ, lao động giúp dân…;

2.1.7. Sắp xếp, theo dõi lịch sinh hoạt, công tác hàng tuần, hàng tháng và học kì, năm học của nhà trường;

2.1.8. Quản lí con dấu của trường.

2.2. Công tác quản trị

2.2.1. Tập hợp và duyệt nhu cầu về văn phòng phẩm của các đơn vị trong trường;

2.2.2. Bảo vệ trật tự an toàn cơ quan, đảm bảo vệ sinh, bảo vệ môi trường, cảnh quan khuôn viên trụ sở và toàn cơ quan.

2.3. Công tác tổng hợp

2.3.1. Tổng hợp tình hình hoạt động và soạn thảo các loại văn bản của trường theo yêu cầu của Ban Giám hiệu, sao chép, đánh máy tài liệu phục vụ hội nghị, hội thảo, các sinh hoạt tập trung khác;

2.3.2. Kiểm tra thể thức và thủ tục văn bản đối với các đơn vị trong trường;

2.3.3. Tham mưu và triển khai thực hiện công tác thi đua khen thưởng theo chỉ đạo của Hiệu trưởng và quy định pháp luật về thi đua-khen thưởng đối với cán bộ, viên chức; chủ trì tham mưu xét duyệt các danh hiệu về nhà giáo theo quy định, quy chế của ngành.

3- Nhiệm vụ phối hợp thực hiện

3.1. Phối hợp các các đơn vị có liên quan trong trường tổ chức các hội nghị, hội thảo, tổ chức khánh tiết các ngày trọng đại, ngày lễ, khai giảng và bế giảng, lễ cấp bằng và các buổi sinh hoạt tập trung khác, phục vụ các hoạt động nói trên theo yêu cầu của Ban Giám hiệu về trang thiết bị, trang trí, vệ sinh;

3.2. Phối hợp với các đơn vị trong trường quản trị toàn bộ cơ sở vật chất, các trang thiết bị trong phạm vi toàn trường, đảm bảo các điều kiện làm việc, phương tiện đi lại (kể cả vé máy bay cho BGH và cán bộ được cử đi công tác), thông tin liên lạc, công tác phòng cháy chữa cháy, hướng dẫn việc sử dụng, khai thác để đạt hiệu quả cao nhất;