STT HỌ VÀ TÊN

 

CHỨC VỤ/

CHỨC DANH

EMAIL ĐIỆN THOẠI Ghi chú
HÀNH CHÍNH – CƠ SỞ 1
1 Trương Trọng Xuân Hiền Trưởng phòng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0919004899  
2 Đỗ Thị Hoàng Xuân  Phó phòng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0918588388  
3 Nguyễn Thị Thoa Y tế This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0949173799  
4 Nguyễn Thị Mai Văn thư This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 01657156330  
5 Trần Thị Hoa Phục vụ   01666907901  
6 Trần Thị Hà Phục vụ   0908844059  
7 Nguyễn Thị Lực Phục vụ   01642942448  
8 Lê Văn Hải Bảo vệ   01665309034  
9 Phạm Ý Nhi Tổng hợp This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0946465463  
10 Tạ Xuân Hậu Lái xe   0918370073  
11 Nguyễn Thị Oanh Phục vụ   01652693130  
12 Trần Thiện Nhân Điện This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0968250807  
13 Nguyễn Hoàng Việt Quân Y tế This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0969236393  
HÀNH CHÍNH – CƠ SỞ 2
14 Bùi Quang Hùng     0918370224  
15 Dương Thành Tâm     0933398980  
16 Nguyễn Thị Thơm     0947715004  
17 Bùi Thị Khuyên     01286 575790  
18 Nguyễn Thanh Ngà     0974637647  
19 Vũ Văn Lợi     01249062247  
20 Huỳnh Thu     0934 523108  
HÀNH CHÍNH – CƠ SỞ 3
21 Nguyễn Anh Tuấn Phó Phòng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0913863071  
22 Nguyễn Mạnh Hùng Lái xe   0918293239  
23 Trương Thị Hồng Sen Y tế This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0918442904  
24 Phạm Tấn Vũ NV Bảo trì This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0942746924  
25 Ngô Hữu Hiệp Quản lý P.Tin This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 01694375536  
26 Huỳnh Minh Đăng Quản lý P.Tin This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 01278937102  
27 Trần Văn Sơn Bảo vệ   0915815388  
28 Bùi Lai Quân Bảo vệ   01677101462  
29 Nguyễn Cường Bảo vệ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0933166619  
30 Đinh Thị Thu Phục vụ   0987809482  
31 Trần Thị Bảy Phục vụ   01646323905  
32 Hà Thị Quế Mây Phục vụ   1669661652