Ngày 19/11/2013, Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị Công chức - Viên chức – Lao động toàn trường năm học 2013-2014.
Tại Hội nghị, sau diễn văn khai mạc của đồng chí Nguyễn Phan Hưng - Hiệu trưởng nhà trường, đồng chí Nguyễn Quang Tân – Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường - thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện kế hoạch năm học 2012-2013 và Phương hướng, nhiệm vụ năm học 2013-2014.
Viên chức -  Lao động toàn trường cũng đã nghe Báo cáo công khai tài chính do đồng chí Lương Thị Tuyết – Trưởng Phòng Tài vụ đọc trước Hội nghị; Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân do đồng chí Huỳnh Thị Yến Ngọc – Trưởng Ban thanh tra nhân dân trình bày.
Với tinh thần trách nhiệm, viên chức - lao động nhà trường đã tham gia đóng góp ý kiến thẳng thắn, nêu lên những thắc mắc, đề xuất các giải pháp… nhằm góp phần hoàn thiện Kế hoạch năm học và đóng góp xây dựng Nghị quyết Hội nghị với sự đồng thuận của toàn đội ngũ.
Hội nghị đã thống nhất giao cho Ban Giám hiệu Trường tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu ý kiến đóng góp của đại biểu tham dự để bổ sung, hoàn chỉnh, ban hành kế hoạch và chỉ đạo triển khai thực hiện; giao BCH Công đoàn, Đoàn Trường phối hợp chặt chẽ với BGH trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch.
Tại Hội nghị, đại diện Ban Giám hiệu, Công đoàn, Đoàn trường và đại diện các đơn vị trực thuộc, lãnh đạo của 19 tập thể đã thống nhất ký kết Giao ước thi đua năm học 2013-2014.
Hội nghị đã diễn ra trong không khí dân chủ, đoàn kết và khép lại với một quyết tâm cao để rồi mở ra một năm học mới hứa hẹn sự thành công với sự nỗ lực của cả tập thể công chức – viên chức – lao động toàn trường.

Hơn 200 viên chức – lao động tham dự Hội nghị

Thầy Dương Thế Thuật – Trưởng Phòng Tổ chức, tham gia đóng góp ý kiến tại Hội nghị.

Đoàn chủ tịch chứng kiến các đơn vị kí kết Giao ước thi đua.