STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ/ CHỨC DANH EMAIL ĐIỆN THOẠI GHI CHÚ
1 Lã Thị Thu Trang Phó phòng phụ trách This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0909869109  
2 Trần Thị Thúy Kế toán trưởng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0913932428  
3 Lý Thị Mai Thanh Kế toán viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0933944048  
4 Lê Thị Thanh Ngà Kế toán viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0988687643  
5 Đào Ngọc Diễm Kiều Thủ quỹ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0985858754  
6 Trần Thị Út Hậu Kế toán viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0919961214  
7 Huỳnh Thị Bích Thủy Kế toán viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0949008944  
8 Nguyễn Thành Nam Kế toán viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0903725392  
9 Nguyễn Thị Hiền Kế toán viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0989613046  
10 Phạm Thị Dung Kế toán viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0919693557