Giới thiệu Đề án tuyển sinh năm 2017 của Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận, vui lòng xem chi tiết tại đây