Theo kế hoạch năm học 2016 - 2017, kỳ thi tốt nghiệp TCCN - Hệ chính quy thực hiện ở tuần 43 (19-24/6/2017) nhưng tuần này trùng với kỳ thi Tốt nghiệp THPT, để tạo điều kiện cho những học sinh của trường chưa có bằng tốt nghiệp THPT được đăng ký dự thi, Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận điều chỉnh thời gian kỳ thi tốt nghiệp TCCN - Hệ chính quy của trường vào tuần 44 (từ ngày 26/6 -01/7/2017), kế hoạch tổ chức kỳ thi cụ thể như sau: ... xem tại đây