THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP CHO HSSV TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 8/2022

You don't have a pdf plugin, but you can download the pdf file.