TUYỂN SINH - ĐÀO TẠO

Căn cứ quy chế tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp ban hành kèm theo thông tư số 27/2014/TT-BGDĐT ngày 11/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Quyết định số 3768/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội của Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận;

 

Thực hiện Thông báo số 252/TB-CĐCĐ, ngày 02 tháng 3 năm 2018 của Hiệu trưởng về việc tổ chức Thi tốt nghiệp chuyên ngành Giáo dục mầm non, niên khoá 2016-2018, Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận xây dựng kế hoạch tổ chức kỳ thi như sau: