TUYỂN SINH - ĐÀO TẠO

Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận được thành lập trên cơ sở hợp nhất 03 đơn vị: Cao đẳng Sư phạm (trực thuộc UBND tỉnh), Trung tâm Giáo dục thường xuyên Tỉnh và Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Tôn Đức Thắng (trực thuộc Sở GD&ĐT) theo Quyết định số 5598/QĐ-BGDĐT ngày 30/8/2007.

Kết quả thi năng khiếu bậc cao đẳng - chính quy Ngành giáo dục Mầm non ngày thi 07/07/2018