TUYỂN SINH - ĐÀO TẠO

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc tuyển sinh đại học hình thức đào tạo Từ xa Ngành Luật, Quản trị nhân lực, Tài chính Ngân hàng và Quản trị kinh doanh

Trường Đại học Sư phạm Kỹ Thuật thành phố Hồ Chí Minh Thông báo về việc xét tuyển đại học hình thức vừa làm vừa học ngành Sư phạm Tiếng Anh và Công nghệ thông tin.