TUYỂN SINH - ĐÀO TẠO

Căn cứ Biên bản họp xét tuyển Đợt 2 - Tuyển sinh cao đẳng, trung cấp chính quy ngày 10/9/2018 của Hội đồng Tuyển sinh Trường; Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận thông báo kết quả trúng tuyển cao đẳng, trung cấp chính quy, Đợt 2 - năm 2018 như sau:

Căn cứ Biên bản họp xét tuyển Đợt 2 - Tuyển sinh cao đẳng, trung cấp chính quy ngày 10/9/2018 của Hội đồng Tuyển sinh Trường; Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận thông báo tuyển sinh cao đẳng và trung cấp chính quy – Đợt 3, năm 2018