BTU

Hội nghị Sinh hoạt chính trị giữa năm học 2021-2022 và Hội nghị Thi đua năm học 2021-2022

Sáng ngày 31/12/2021, Đảng ủy và Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận đã phối hợp tổ chức Hội nghị Sinh hoạt chính trị giữa năm học 2021 – 20202 và Hội nghị Thi đua năm học 2021-2022 .

Phòng họp chính được tổ chức tại Hội trường cơ sở 1 và trực tuyến với toàn thể viên chức, người lao động trong toàn Trường. Tại Hội nghị, Thầy Nguyễn Quang Tân – Phó Hiệu trưởng phụ trách, báo cáo viên của Hội nghị đã trình bày những nội dung cơ bản của Quyết định số 1909/QĐ-TTg ngày 12/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 và Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 tại Hội nghị lần thứ tư của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về “”Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa””.

Phần Hội nghị Thi đua năm học 2021- 2022 diễn ra ngay sau Hội nghị Sinh hoạt chính trị. Trước chứng kiến của Đại diện Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Đoàn Thanh niên, các Trưởng đơn vị đã cùng tham gia kí kết Giao ước thi đua năm học 2021-2022.

Cũng tại Hội nghị, Thầy Nguyễn Quang Tân, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trường đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng bà Nguyễn Thị Kim Hồng, Phó Giám đốc Trung tâm Khảo thí & ĐBCLGD vì đã có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2015-2016 đến năm học 2019-2020, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.