BTU

HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC - NGƯỜI LAO ĐỘNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG BÌNH THUẬN NĂM HỌC 2022 – 2023

Chiều ngày 22/11/2022, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận đã triệu tập Hội nghị Viên chức - Người lao động Năm học 2022 – 2023, với sự tham gia của toàn thể viên chức, người lao động của Trường.

Tại Hội nghị, đồng chí Trương Văn Chính – Phó Hiệu trưởng Phụ trách Trường, đã báo cáo kết quả tổng kết công tác năm học 2021 – 2022 và trao đổi về các nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2022 – 2023. Cũng tại Hội nghị, đại diện bộ phận Tài vụ Nhà trường báo cáo công khai tài chính năm 2022, trong đó tập trung vào các thay đổi trong dự thảo Quy chế Chi tiêu nội bộ năm 2023 (của Trường Cao đẳng Bình Thuận). Đại diện Ban Thanh tra nhân dân Nhà trường cũng thực hiện báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm học 2021 – 2022 cùng một số phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm học 2022 – 2023.

Hội nghị cũng đã tổ chức cho viên chức, người lao động tham gia trao đổi, thảo luận nội dung của dự thảo Quy chế Chi tiêu nội bộ Trường Cao đẳng Bình Thuận năm 2023./.