TRUNG TÂM TƯ VẤN - ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC

1. Chức năng

- Giúp Hiệu trưởng tổ chức hoạt động đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn cho người lao động nói chung và HSSV đã tốt nghiệp nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu công việc thực tế của người sử dụng lao động; thu thập và giới thiệu các thông tin về nhu cầu việc làm (bán thời gian và chính thức) cho HSSV;

- Là cơ sở đào tạo lái xe mô tô theo giấy phép đã được Sở Giao thông Vận tải Bình Thuận cấp.

Xem chi tiết