TUYỂN SINH - ĐÀO TẠO

Căn cứ nhu cầu đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017 được UBND Tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo giao, Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận lập Kế hoạch thi tuyển sinh môn năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non – Bậc cao đẳng chính quy, năm 2017 như sau: