Sáng ngày 12/11/2013, tại cơ sở 2 Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận kết hợp với Trường ĐH Xây dựng Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ Bế giảng và trao bằng Tốt nghiệp đại học cho lớp K47 - Kinh tế xây dựng  hệ VLVH (khóa học 2008-2013).
Đây là lớp liên kết thứ 6 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội đào tạo tại tỉnh Bình Thuận với chuyên ngành đào tạo là kinh tế xây dựng. Đầu khóa có 55 học viên, sau 5 năm học tập, khóa học có 39 sinh viên được giao đồ án tốt nghiệp, kết quả bảo vệ đồ án đạt 100%. Trong đó loại Khá 02 Sinh viên, loại Trung bình - khá 12 Sinh viên và loại Trung bình 25 SV.
Thừa ủy nhiệm của Hiệu trưởng Trường ĐH Xây dựng Hà Nội, Tiến sỹ Trần Văn Mùi (Giám đốc Trung tâm Đào tạo thường xuyên) Trường ĐH Xây dựng Hà Nội đã tổng kết khóa học và trao bằng Kỹ sư Kinh tế xây dựng cho 39 SV. Trong đó có 2 SV tiêu biểu của lớp học là Nguyễn Hữu Thành và Bùi Văn Tạo đã được Hiệu trưởng nhà trường tặng giấy khen kèm phần thưởng.
Thầy Nguyễn Văn Thành, phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận đã phát biểu tổng kết khóa học, khen thưởng và chúc mừng 39 tân kỹ sư kinh tế xây dựng của tỉnh nhà…