Sáng ngày 17/12/2013, Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận kết hợp với Trung tâm Đào tạo Từ xa –Đại học Huế đã tổ chức trọng thể Lễ Bế giảng và trao Bằng tốt nghiệp đại học cho 66 sinh viên của tỉnh Bình Thuận đã tốt nghiệp trong kỳ thi ngày 28 và 29/6/2013. 
Phó Giáo sư -Tiến sỹ Phùng Đình Mẫn - Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo từ xa – Đại học Huế đã trao Bằng tốt nghiệp cho 66 sinh viên mới tốt nghiệp. Trong đó có: 35 sinh viên  ngành Giáo dục Tiểu học, 15 sinh viên  ngành Sư phạm Mẫu giáo, 07 sinh viên ngành Hóa học, 05 sinh viên  ngành Lịch sử, 01 sinh viên  ngành Sinh học, 01 sinh viên  ngành  Địa lý và 02 sinh viên ngành Luật học. Đồng thời PGS.TS Phùng Đình Mẫn đã trao Giấy khen, phần thưởng và quà lưu niệm của Trung tâm Đào tạo Từ xa – Đại học Huế cho 08 sinh viên có thành tích tốt trong học tập. 
Các tân cử nhân đã phát biểu cảm tưởng, cảm ơn nhà trường và hứa giữ vững phẩm chất nhà giáo, phát huy hơn nữa chuyên môn nghiệp vụ phục vụ tốt cho công tác giáo dục tại địa phương.
Thầy Nguyễn Văn Thành, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận đã phát biểu Tổng kết công tác đào tạo – bồi dưỡng giáo viên hình thức học từ xa của tỉnh trong năm 2013 và chúc mừng 66 học viên mới tốt nghiệp./.

Phó Giáo sư -Tiến sỹ Phùng Đình Mẫn - Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo từ xa – Đại học Huế trao Bằng cho SV

PGS.TS Phùng Đình Mẫn đã trao Giấy khen, phần thưởng và quà lưu niệm cho 08 sinh viên có thành tích tốt trong học tập. 

 

Thầy Nguyễn Văn Thành, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận đã phát biểu Tổng kết