Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận thông báo: 

 

- Điểm trúng tuyển Cao đẳng & TCCN Chính quy + hướng dẫn thủ tục nhập học: xem tại đây

 

- Danh sách trúng tuyển Cao đẳng Chính quy: xem tại đây

 

Danh sách trúng tuyển Trung Cấp CN Chính quy:  xem tại đây