Tuyển sinh

Tuyển sinh Đại học Văn bằng 2 liên kết với Trung tâm Giáo dục thường xuyên- Đại học Huế, năm 2017

Tuyển sinh lớp đại học liên thông từ cao đẳng, hình thức vừa làm vừa học, liên kết với Trường Đại học Sư phạm Huế