Tuyển sinh

Trường CĐCĐ Bình Thuận thông báo tuyển sinh  trình độ đại học theo hình thức đào tạo chuyển tiếp và liên thông hệ VLVH liên kết với Trường Đại học Ngoại thương. Các ngành: Ngôn ngữ Anh, Quản trị Kinh doanh

Tuyển sinh Đại học Văn bằng 2 liên kết với Trung tâm Giáo dục thường xuyên- Đại học Huế, năm 2017