Tuyển sinh

Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận thông báo Tuyển sinh Cao đẳng và Trung cấp chính quy đợt 3 - năm 2017, cụ thể như sau:

Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận thông báo kết quả trúng tuyển Đợt 2 - Tuyển sinh cao đẳng, trung cấp chính quy năm 2017