TRUNG TÂM TƯ VẤN - ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC

Xem chi tiết

Trung tâm Tư vấn – Đào tạo nhân lực được thành lập vào năm 2008, với mục đích thực hiện bồi dưỡng, đào tạo ngắn hạn cho HSSV, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; có nhu cầu học tập và nâng cao trình độ, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động; qua việc tham gia vào các khóa đào tạo ngắn hạn người học sẽ có thêm cơ hội tiếp cận và trưởng thành trong môi trường thực tế nghề nghiệp.