Ngày hội sách 2015

Hưởng ứng ngày sách Việt Nam 21/4, tôn vinh giá trị của sách và văn hóa đọc, đồng thời tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh, khuyến khích niềm đam mê đọc sách của các thầy, cô cùng các bạn học sinh, sinh viên, sáng ngày 15/5/2015, 

 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ/ CHỨC DANH EMAIL ĐIỆN THOẠI
1 Đặng Thanh Thùy Hiên Giám đốc dtth @btu.edu.vn  0984971692
2 Huỳnh Triệu Vỹ Phó giám đốc  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  0919011994
3 Nguyễn Thị Thúy Hà  Thư viện viên  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
4 Thị Mỹ Bình Thư viện viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  01682810443
5 Nguyễn Thùy Tú Trinh Thư viện viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  01259021391
6 Phù Thị Khánh Thư viện viên ptkhanh@btu.edu.vn  0989213682
7 Hoàng Cao Anh PT Hệ thống  hcanh@btu.edu.vn  0916747451
8 Nguyễn Hoàng Phong  PT Bảo trì nhphong@btu.edu.vn  0977435004
9 Văn Công Tâm  PT Thiết bị vctam@btu.edu.vn  0977364445