Ngày hội sách 2015

Hưởng ứng ngày sách Việt Nam 21/4, tôn vinh giá trị của sách và văn hóa đọc, đồng thời tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh, khuyến khích niềm đam mê đọc sách của các thầy, cô cùng các bạn học sinh, sinh viên, sáng ngày 15/5/2015, 

ProfileGIỚI THIỆU SÁCH

DƯỚI ÁNH HỎA CHÂU

  TÁC GIẢ: HOÀNG PHỦ NGỌC PHAN

Dưới ánh hỏa châu– cuốn hồi ký của Hoàng Phủ Ngọc Phan nằm trong Tủ sách truyền thống. Là tập bút ký và ghi chép của một trong những người trí thức trẻ Huế tham gia phong trào đấu tranh đô thị của sinh viên học sinh Huế, sau đó thoát ly tham gia cách mạng. Bị địch bắt, phải chuyển địa bàn hoạt động vào Sài Gòn rồi lên R tiếp tục tham gia kháng chiến trong đội hình của Thành đoàn Sài Gòn – Gia Định trong giai đoạn cuối cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Những ghi chép: Đường lên đỉnh núi, Hai đóa hoa quỳnh, Mệ Sen, Nhớ về các vị giáo sư người Đức... phần nào giúp người đọc hiểu hơn về cuộc đấu tranh của sinh viên đô thị miền Trung và những điều cần giải mã trong cuộc đấu tranh đó.

SĐKCB: M 22.644/TK

Sách hiện có tại Trung tâm Thông tin – Thư viện – Thiết bị thân mời các bạn đến đọc.

Trân trọng!