Tra cứu tài liệu
Hướng dẫn tra cứu
 1. Nhập tên tài liệu, hoặc tên tác giả, hoặc từ khóa vào ô tìm kiếm.
       Ví dụ: Nhập từ Hồ Chí Minh
  Hoặc tìm từ chính xác thì để trong từ tìm kiếm trong dấu nháy kép ("").
       Ví dụ: Nhập từ "Hồ Chí Minh"
 2. Nhấn nút Tìm kiếm hoặc bấm phím Enter.
 3. Dò tìm trong danh sách kết quả tìm kiếm tài liệu cần xem.
 4. Click vào tài liệu cần xem.
       Ví dụ: Click vào tài liệu Đẩy mạnh và học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
 5. Ghi lại mã tài liệu, tên tài liệu nếu có nhu cầu mượn.
Thông tin
Trang tra cứu thông tin tài liệu thư viện trực tuyến của trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận