Hội nghị công chức – viên chức – lao động  năm học 2018-2019

Hội nghị công chức – viên chức – lao động năm học 2018-2019


Sáng ngày 17/11/2018, Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị công chức – viên chức – lao động năm học 2018-2019.

Hội nghị đã cùng đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch năm học 2017-2018 và thống nhất thông qua dự thảo Phương hướng, nhiệm vụ năm học 2087-2019.

Cũng tại Hội nghị, bà Trần Thị Thúy – Trưởng Phòng Tài vụ đã đọc Báo cáo công khai tài chính năm học 2017-2018 và thông qua Dự thảo Quy chế Chi tiêu nội bộ năm 2098 với những điều chỉnh, bổ sung đã được góp ý trước đó. Bà Huỳnh Thị Yến Ngọc – Trưởng Ban Thanh tra nhân dân báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban trong nhiệm kỳ 2016- 2018 và trình bày kế hoạch nhiệm kỳ năm học 2018-2019.

Sau các báo cáo được trình bày tại Hội nghị, Phó Hiệu trưởng phụ trách Nguyễn Quang Tân điều hành phần tham gia ý kiến của viên chức – lao động nhà trường, các ý kiến tập trung về các giải pháp nâng cao công tác chuyên môn, đào tạo của Trường.

Hội nghị cũng đã biểu quyết các danh sách viên chức – lao động của Trường đủ điều kiện đề nghị xét nâng lương trước thời hạn; đồng thời bỏ phiếu bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018-2020.

Hội nghị đã biểu quyết cao Nghị quyết của Hội nghị với quyết tâm nỗ lực cùng toàn đội ngũ hoàn thành nhiệm vụ năm học mới; thống nhất giao cho Ban Giám hiệu Trường tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu ý kiến đóng góp của đại biểu tham dự để bổ sung, hoàn chỉnh, ban hành kế hoạch và chỉ đạo triển khai thực hiện; giao BCH Công đoàn, Đoàn Trường phối hợp chặt chẽ với BGH trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch.

Ban thi đua Khen thưởng nhà trường đã công bố các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh và Hiệu trưởng nhà trường và mời khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm học 2017-2018.

Phần ký kết giao ước thi đua của đại diện Ban Giám hiệu, Công đoàn, Đoàn trường và 19 đơn vị trực thuộc cũng được thực hiện tại Hội nghị.

Tin: Phòng Hành chính

THƯ VIỆN ẢNH