Ban hành Quy định về tổ chức thi kết thúc môn học, mô - đun  và thi tốt nghiệp các ngành đào tạo cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học

Ban hành Quy định về tổ chức thi kết thúc môn học, mô - đun và thi tốt nghiệp các ngành đào tạo cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học


XEM TOÀN VĂN TẠI ĐÂY

THƯ VIỆN ẢNH