Về kế hoạch học môn GDQP&AN bậc cao đẳng và TC Hệ chính quy & Vừa làm vừa học- Năm học 2018-2019

Về kế hoạch học môn GDQP&AN bậc cao đẳng và TC Hệ chính quy & Vừa làm vừa học- Năm học 2018-2019


DANH MỤC Thông báo

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2019
Kết quả Kỳ thi Tốt nghiệp Chuyên ngành Giáo dục Mầm non - Bậc TCCN và Cao đẳng Liên thông - Khóa ngày 30-03-2019 (kèm thông báo phúc khảo)
Thu học phí học kỳ 2 ( lần 2) năm học 2018 - 2019
Lịch thi tốt nghiệp ngành Giáo dục mầm non, bậc trung cấp & CĐLT, hệ VLVH và thi tốt nghiệp (lần 2) các ngành trung cấp - hệ chính quy
Thông báo tổ chức Lễ phát bằng tốt nghiệp cho HSSV hệ chính quy  Khoa Du lịch – Văn hóa, đợt tháng 3/2019
Về việc chiêu sinh lớp tập huấn Thông tư 132/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp siêu nhò
LỊCH HỌC THI, SÁT HẠCH LÁI XE HẠNG A1THÁNG 04/2019
Triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
Tổ chức kỳ thi tốt nghiệp ngành Giáo dục mầm non, bậc trung cấp & cao đẳng liên thông, hệ vừa làm vừa học, niên khóa 2017 - 2019 và thi tốt  nghiệp (lần 2) các ngành trung cấp - hệ chính quy
Thu học phí học kỳ 2 năm học 2018-2019

THƯ VIỆN ẢNH