Chức năng nhiệm vụ + Danh sách nhân sự


1. Chức năng

- Giúp Hiệu trưởng tổ chức hoạt động đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn cho người lao động nói chung và HSSV đã tốt nghiệp nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu công việc thực tế của người sử dụng lao động; thu thập và giới thiệu các thông tin về nhu cầu việc làm (bán thời gian và chính thức) cho HSSV;

- Là cơ sở đào tạo lái xe mô tô theo giấy phép đã được Sở Giao thông Vận tải Bình Thuận cấp.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

- Liên kết với các trường đại học và các cơ sở đào tạo khác tổ chức các lớp nâng cao nghiệp vụ, đào tạo chuyên môn và cấp chứng chỉ hành nghề cho mọi đối tượng có nhu cầu;

- Liên hệ, phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp và các khoa của Trường tổ chức các lớp bồi dưỡng, bổ túc nâng cao nghiệp vụ chuyên ngành, tay nghề và cấp chứng nhận đào tạo cho mọi đối tượng có nhu cầu;

- Tổ chức đào tạo và thi sát hạch để đề nghị cấp có thẩm quyền cấp giấy phép lái xe mô tô;

- Quan hệ với các cơ quan, doanh nghiệp để nắm bắt các thông tin nhu cầu việc làm (bán thời gian và chính thức) để giới thiệu cho HSSV, giúp cung ứng lao động cho các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; đồng thời phối hợp với các đơn vị trực thuộc có liên quan tham mưu giúp Hiệu trưởng tổ chức hoạt động tư vấn giới thiệu việc làm cho HSSV.

- Phối hợp với các đơn vị liên kết đào tạo tổ chức quản lý học viên trong quá trình đào tạo, bồi dưỡng;

Danh sách nhân sự:

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ/ CHỨC DANH EMAIL ĐIỆN THOẠI GHI CHÚ
1 Nguyễn Thái Hùng Giám đốc nthung@btu.edu.vn 0913173924  
2 Đào Thị Như Nguyện Chuyên viên dtnnguyen@btu.edu.vn 0987277476  

 

THƯ VIỆN ẢNH