Hội nghị Phát động thi đua và Ký kết giao ước Thi đua năm 2019 – Khối Thi đua 5


Chiều 28/3/2019, tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận, Khối Thi đua 5 đã tổ chức Kỳ họp lần thứ nhất – Hội nghị Phát động Thi đua và Ký kết giao ước thi đua năm 2019 của Khối.

Tham dự Hội nghị, có sự hiện diện của Ông Nguyễn Thanh Minh – Phó Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh cùng đại diện Lãnh đạo 09 đơn vị thành viên và các viên chức phụ trách công tác thi đua – khen thưởng của các đơn vị gồm: Trường Cao đẳng Cộng đồng; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Y tế; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Trường Cao đẳng Y tế; Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận, Trường Đại học Phan Thiết.

Hội nghị đã tham gia ý kiến đóng góp Dự thảo Quy chế Làm việc và Tiêu chuẩn, phương pháp bình chọn đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Khối Thi đua 5 cùng Chương trình hoạt động năm 2019 của Khối. Trong đó, Hội nghị đã đặc biệt tập trung thảo luận để đi đến thống nhất một số điều chỉnh, bổ sung trong dự thảo Quy chế năm 2019 và chọn đăng ký công trình “Chung sức chung lòng xây dựng nông thôn mới” năm 2019.

Tại Hội nghị, Ông Nguyễn Quang Tân, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận - Khối trưởng Khối Thi đua 5 đã phát động  phong trào thi đua và triển khai việc đăng ký danh hiệu thi đua, thực hiện ký kết giao ước thi đua năm 2019 của 09 đơn vị thành viên.

Hội nghị kết thúc thành công với sự đồng thuận cao của các đơn vị thành  viên nhằm phấn đấu thực hiện mục tiêu hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 11/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019 trong toàn Khối.

Tin: Ban Biên tập website.

THƯ VIỆN ẢNH