Hội nghị tổng kết công tác Đoàn – Hội năm học 2018 – 2019, tuyên dương Thanh niên tiến tiến làm theo lời Bác năm 2019


Nhằm tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm trong công tác Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên của Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận trong năm học 2018-2019, trên cơ sở đó đề ra kế hoạch công tác trong năm học 2019-2020; ngày 19/6/2019,  Ban Thường vụ Đoàn trường và Ban Thư ký Hội Sinh viên trường tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn - Hội năm học 2018-2019, triển khai kế hoạch công tác năm học 2019-2020  và tổng kết đợt 1 phong trào thi đua kỷ niệm “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Tham dự Hội nghị có tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn trường, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường, cán bộ Đoàn-Hội các cấp trong trường; các cá nhân có những thành tích tiêu biểu trong đợt thi thua thứ nhất kỷ niệm “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận nhiệm kỳ 2017-2019 với khẩu hiệu hành động “Sáng tạo - Hội nhập - Khởi nghiệp” và chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm học 2018-2019, các cấp bộ Đoàn trong toàn trường đã nỗ lực đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận tập trung vào các các mặt công tác như: công tác giáo dục truyền thống, giáo dục lý tưởng, đạo đức lối sống; thực hiện các phong trào "Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ tổ quốc", "Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp" và "Sinh viên 5 tốt"; công tác tổ chức xây dựng Đoàn-Hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền. Phát huy những kết quả đạt được trong năm học qua, Đoàn thanh niên và Hội sinh viên Trường đã nhìn nhận lại những hạn chế và thiếu sót đồng thời nghiên cứu bổ sung các giải pháp, đề xuất từ các cơ sở Đoàn, Hội vào trong kế hoạch, chương trình công tác Đoàn-Hội và phong trào thanh niên năm học 2019-2020 với các nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường các hoạt động giáo dục ý thức, lối sống đẹp trong đoàn viên; đẩy mạnh các hoạt động trang bị kỹ năng, kiến thức xã hội; tiếp tục đồng hành các hoạt động hỗ trợ thanh niên với khởi nghiệp và phát triển các ý tưởng sáng tạo…

Cũng tại Hội nghị, Ban Thường vụ Đoàn trường đã tổng kết đợt thi đua thứ nhất hướng đến kỷ niệm “50 thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” và trao tặng 12 chứng nhận “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” năm 2019. Phát động đợt thi đua cao điểm thứ hai trong chương trình “Tiếp sức mùa thi” và Chiến dịch “Tình nguyện Mùa hè xanh lần thứ XI” năm 2019.

Tin: Đoàn Thanh niên

THƯ VIỆN ẢNH