Hội đồng Nghiệm thu sản phẩm Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở Năm học 2018-2019


Trong một cơ sở đào tạo, bên cạnh hoạt động giảng dạy thì hoạt động nghiên cứu khoa học là một nhiệm vụ không thể thiếu của người giảng viên. Đây là hoạt động có vai trò, ý nghĩa rất quan trọng đối với đội ngũ giảng viên nói riêng và với nhà trường nói chung. Trong những năm qua, Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận luôn quan tâm đến hoạt động nghiên cứu khoa học và xem đó là một trong những mục tiêu chất lượng cần đạt được trong mỗi năm học. Hàng năm, nhà trường đều tổ chức các đợt đánh giá, nghiệm thu các sản phẩm khoa học công nghệ (KH&CN) của các cá nhân và tập thể trong Trường vừa để các viên chức, người lao động của Trường có cơ hội tự khẳng định năng lực nghiên cứu của bản thân đồng thời tạo điều kiện để họ có thể chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn nghiệp vụ với các đồng nghiệp.

Năm nay, trong hai ngày 16 và 17/7, nhà trường đã tiến hành đánh giá nghiệm thu đối với 18 sản phẩm KH&CN cấp cơ sở, gồm 11 đề tài khoa học, 6 sáng kiến kinh nghiệm và 01 giải pháp do các cá nhân và các nhóm nghiên cứu thực hiện. Nhìn chung, các ý tưởng nghiên cứu đều hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng hoặc cải thiện hiệu quả dạy và học tại Trường CĐCĐ Bình Thuận. Sau hai ngày làm việc nghiêm túc của Hội đồng Khoa học Trường, có 17 sản phẩm KH&CN được đánh giá và xếp loại, trong đó 03 sản phẩm được được đánh giá cao, gồm:

  1. Giải pháp“Mô hình LED ma trận” của Tác giả Tô Thanh Lợi – Giảng viên Khoa Kinh tế – Kỹ thuật – Công nghệ.
  2. Sáng kiến “Cập nhật phần mềm quản lý tuyển sinh và xây dựng module quản lý nhập học cho phần mềm quản lý tuyển sinh” của Tác giả Nguyễn Duy Bảo – Chuyên viên Phòng Đào tạo.
  3. Đề tài khoa học “Sự tương đồng và khác biệt giữa dạy học truyền thống với dạy học theo mô hình BOPPPS và những vận dụng trong dạy học thực hành ở các Trường Cao đẳng Việt Nam” của Tác giả Phạm Thị Minh Hạnh – Phó hiệu trưởng.

            Những sản phẩm khoa học và công nghệ được nghiệm thu và công nhận sẽ là nguồn tài liệu quan trọng hỗ trợ các cán bộ, giảng viên nhà trường trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ.

Tin: Phòng NCKH & HTQT

THƯ VIỆN ẢNH