KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, NGẠCH CHUYÊN VIÊN - ĐỢT 1 NĂM 2019


Thực hiện Công văn 1267/SNV-TCCC ngày 31/5/2019 của Sở Nội vụ Bình Thuận về việc đồng ý để Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức Quản lý Nhà nước do học viên tự túc học phí.

 Hôm nay, vào sáng ngày 10/8/2019 Trường Đại học Nội vụ Hà Nội phối hợp Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng Quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên đợt 1 năm 2019.

Tham dự Lễ Khai giảng, về phía Trường Đại học Nội vụ Hà Nội có Cô Lê Thị Thảo - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ công, phân hiệu trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại TP. Hồ Chí Minh; ThS. Đặng Thanh Tuấn - Giảng viên Trung tâm Dịch vụ công, phân hiệu trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại TP. Hồ Chí Minh; Về phía Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận có ThS. Nguyễn Quang Tân - Phó Hiệu trưởng phụ trách nhà trường; ThS. Trương Văn Chính - Phó Hiệu trưởng; Ông Nguyễn Thái Hùng - GĐ. Trung tâm Tư vấn - Đào tạo nhân lực.

Đến dự lễ khai giảng còn có Đại diện của BBT Báo Bình Thuận, BBT Đài PTTH Bình Thuận đến dự và đưa tin.

Và hơn 50 cán bộ là công chức, viên chức, công đoàn viên đang làm việc trong các cơ quan Nhà nước, các tổ chức Đảng, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội và doanh nghiệp Nhà nước có nhu cầu thi nâng ngạch từ ngạch Cán sự lên ngạch Chuyên viên. Các đối tượng khác có nhu cầu tham gia khóa bồi dưỡng.

Phát biểu khai giảng lớp học: Cô Lê Thị Thảo - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ công, phân hiệu trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh mục tiêu của khóa học nhằm trang bị kiến thức chuyên sâu về: Quản lý hành chính nhà nước, nền hành chính nhà nước và công vụ,… qua đó nâng cao ý thức, trách nhiệm, góp phần triển khai các văn bản quản lý nhà nước một cách hiệu quả, đồng thời giúp học viên nâng cao năng lực, kỹ năng, phong cách trong quản lý, điều hành và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cô Lê Thị Thảo cũng đề nghị các học viên tham gia lớp học đầy đủ, nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế của lớp học. Chủ nhiệm lớp, Ban cán sự lớp phải phối hợp chặt chẽ trong việc quản lý, điều hành lớp học và mỗi học viên cần nêu cao ý thức trách nhiệm trong học tập để khóa học đạt kết quả cao nhất.

Th.S Nguyễn Quang Tân - Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận đã phát biểu, chúc mừng các học viên, đồng thời mong muốn các học viên hãy cố gắng quyết tâm cao nhất, khắc phục khó khăn, tham gia lớp học đầy đủ, nghiêm chỉnh chấp hành các nội quy, quy chế của lớp học, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong học tập và công tác, Trường sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi và bố trí cơ sở vật chất tốt nhất để lớp học diễn ra đúng theo kế hoạch.

Lớp học sẽ diễn ra trong thời gian 2 tháng. Theo đó, các học viên sẽ được học tập 16 chuyên đề gồm: Nhà nước trong hệ thống chính trị; Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Công vụ, công chức; Đạo đức công vụ; Thủ tục hành chính nhà nước; Quản lý tài chính trong các cơ quan hành chính nhà nước; Hệ thống thông tin trong quản lý hành chính nhà nước; Cải cách hành chính nhà nước;… Để hoàn thành khóa học và được cấp chứng chỉ, các học viên sẽ thực hiện 2 bài kiểm tra và 1 bài tiểu luận tình huống, khóa học dự kiến kết thúc vào giữa tháng 10 năm 2019.