LỄ KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CHO CÁN BỘ CÔNG CHỨC CẤP XÃ- ĐỀ ÁN 1956- NĂM 2019


Căn cứ Quyết định số 1071/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận về ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức , viên chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã của tỉnh Bình Thuận năm 2019;

Thực hiện công văn số 1107/SNV_TCCC ngày 15/5/2019 của Sở Nội Vụ tỉnh Bình Thuận về việc phối hợp thực hiện đào tạo, bồi dưỡng năm  2019.

Hôm nay, vào lúc 7h30 ngày 03/9/2019, Trường  Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận  tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi  dưỡng  kiến thức  công nghệ thông tin cho cán  bộ công chức cấp xã - đề án 1956 - Năm 2019.

Tham dự lễ khai giảng có ThS Trương Văn Chính- Phó Hiệu trưởng nhà trường; ThS Nguyễn Thị Thanh Tiên-  Giám đốc Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ;  ThS Đoàn Ngọc Hậu- Phó Giám đốc Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ, ThS Đoàn Phan Thái- Giảng viên Khoa KTKT- CN  cùng 25  học viên lớp đề án 1956.

ThS Trương Văn Chính  thay mặt cho lãnh đạo nhà trường, phát biểu tại buổi lễ khai giảng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bồi  dưỡng kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin đối với đội ngũ cán bộ , công chức trong  thời kỳ hiện đại hóa, công nghiệp hóa đất nước.

Lớp học diễn ra từ ngày 3/9/2019 và kết thúc vào ngày 13/9/2019. Sau  khi kết thúc khóa học, học viên sẽ được tham dự kỳ thi cấp chứng chỉ công nghệ thông tin cơ bản.

Tin: Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ