GIỚI THIỆU ĐƠN VỊ:

GIỚI THIỆU ĐƠN VỊ:


Khoa Du lịch – Văn hóa đào tạo các hệ cao đẳng, trung cấp chính quy và hệ cao đẳng vừa làm vừa học. Bên cạnh đào tạo các lớp dài hạn, Khoa còn phối hợp với các Trung tâm của trường đào tạo các lớp ngắn hạn nhằm góp phần đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho địa phương và các tỉnh lân cận.

Các chuyên ngành đào tạo của khoa bao gồm:

- Hệ cao đẳng chính quy:

+ Ngành Quản trị văn phòng

+ Ngành Quản trị kinh doanh dịch vụ

+ Ngành Quản trị kinh doanh nhà hàng, khách sạn

+ Ngành Việt Nam học

- Hệ trung cấp:

+ Ngành Hành chính văn phòng

+ Ngành Nghiệp vụ lễ tân

+ Ngành Hướng dẫn du lịch

+ Ngành Kỹ thuật chế biến món ăn

- Hệ vừa làm vừa học:

           Cao đẳng liên thông Quản trị văn phòng

Chương trình đào tạo được cập nhật theo nhu cầu thực tiễn của xã hội, giảng viên cơ hữu được cử đi học các lớp bồi dưỡng chuyên môn và học tập kinh nghiệm tại các doanh nghiệp, đơn vị liên kết nhằm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ. Đặc biệt, trong giờ học nghiệp vụ du lịch, học sinh sinh viên có cơ hội được tiếp cận và vận dụng các kỹ năng nghề nghiệp bằng tiếng Anh.

Ngoài ra, qua quá trình hợp tác với Dự án kỹ năng nghề nghiệp Việt Nam (Vietnam Skills for Employment Project – VSEP) của Canada, khoa được hỗ trợ đầu tư về trang thiết bị dạy học, nguồn tài liệu học tập; học sinh sinh viên có cơ hội giao tiếp với giáo viên nước ngoài qua các giờ học tiếng Anh và hoạt động ngoại khóa của khoa, trường.

Bên cạnh hoạt động đào tạo, khoa Du lịch – Văn hóa tích cực đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học đối với giảng viên; thường xuyên tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, các chuyến thực tập thực tế theo học phần và ngành học cho học sinh sinh viên giúp sinh viên nâng cao kỹ năng nghề nghiệp.

II. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN:

Tiền thân là Khoa Du lịch trường Trung học Kinh tế Kỹ thuật Tôn Đức Thắng, năm 2007 được sáp nhập đổi tên thành Khoa Du lịch – Văn hóa trực thuộc trường Cao đẳng Cộng Đồng Bình Thuận (theo quyết số 5598/QĐ-BGDDT ngày 30/8/2007 của Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập trường Cao đẳng Cộng Đồng Bình Thuận).

Sau hơn một thập kỷ không ngừng hoàn thiện và phát triển, khoa hiện nay có 03 tổ chuyên môn: Tổ Du lịch, tổ Quản trị và Tổ Văn hóa – Xã hội với 13 giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sỹ, cử nhân.  Ngoài ra, tham gia giảng dạy thường xuyên tại khoa có nhiều thạc sỹ, cử nhân hiện đang công tác tại các trường đại học, các đơn vị có liên quan đến chuyên ngành đào tạo trên địa bàn tỉnh Bình Thuận và TP.Hồ Chí Minh.

LIÊN KẾT

THƯ VIỆN ẢNH