Hội nghị Viên chức – Lao động - Năm học 2019 – 2020


Ngày 18/11/2019, Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị Viên chức – Lao động năm học 2019-2020.

Năm học 2019 – 2020 là năm học có ý nghĩa đặc biệt, là năm học có nhiều sự kiện chính trị và kỷ niệm lịch sử trọng đại của đất nước ta, dân tộc ta. Do đó, năm học mới sẽ mở ra nhiều vận hội mới để bứt phá, nhưng đồng thời cũng sẽ đặt ra trước mắt nhà trường nhiều thử thách mới trong công tác đào tạo nguồn nhân lực, phục vụ yêu cầu “chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”, theo tinh thần Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị.

Tại Hội nghị, Đoàn Chủ tịch đã đánh giá những kết quả đạt được và những tồn tại, khó khăn mà Trường đã trải qua trong năm học 2018-2019 đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, cải tiến công tác quản lý, đổi mới tích cực các hoạt động của Trường trong năm học 2019-2020.

Hội nghị đã thảo luận, trao đổi các ý kiến về các Dự thảo và  góp ý về hoạt động quản lý, đào tạo của Nhà trường trong thời gian qua và giải pháp cho thời gian tới.

Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, Đoàn Thanh niên và đại diện các đơn vị trực thuộc đã thống nhất và ký kết vào Bản giao ước thi đua năm học 2019-2020 cùng đồng thời biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết Hội nghị.

Tại Hội nghị, Thường trực Ban thi đua khen thưởng Trường đã thông qua Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công nhận Danh hiệu “Tập thể Lao xuất sắc” cho 05 tập thể  trực thuộc đơn vị và Bằng khen dành cho 02 tập thể, 07 cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước từ năm học 2017-2018 đến năm học 2018-2019; thông qua Quyết định công nhận danh hiệu “Chiến thi thi đua cơ sở” của Hiệu trưởng Trường CĐCĐ Bình Thuận đối với 25 viên chức, lao động đã đạt được trong  năm học qua./.

                                                                                Tin: Ban quản lý Website