Chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 – 2022


Trong không khí thi đua của tuổi trẻ cả nước hướng đến chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên (9/1/1950 – 9/1/2020); 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020), những ngày này tuổi trẻ Trường Cao đẳng Cộng đồng càng sôi nổi hơn trong thực hiện các nội dung, phần việc nhằm chào mừng các sự kiện lớn của đất nước đồng thời ra sức thi lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 – 2022 được diễn ra vào các ngày 29,30/11/2019. Đây là một sự kiện chính trị quan trọng đánh dấu sự trưởng thành và mở ra một hướng phát triển mới trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên Nhà trường trong thời gian tới.

Từ ngày thành lập Trường đến nay, tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận đã có nhiều thay đổi cả về tổ chức và phong trào. Tính đến thời điểm tháng 10/2019, Đoàn Trường có gần 1.400 đoàn, trong đó có 4 Liên chi đoàn khoa, 01 Đoàn cơ sở và 45 chi đoàn cơ sở.

Trong nhiệm kỳ 2017 – 2019 vừa qua, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, tạo điều kiện của Đoàn cấp trên cũng như của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, Thường trực Tỉnh Đoàn cũng như sự phối hợp có hiệu quả của các phòng, ban, khoa, trung tâm trong Nhà trường, cùng sự nỗ lực của cán bộ, giảng viên trẻ, sự hưởng ứng nhiệt tình của đoàn viên thanh niên nên trong công tác tổ chức và phong trào của công tác Đoàn, Hội trong Nhà trường đều không ngừng lớn mạnh và trưởng thành, đã triển khai có hiệu quả nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận lần thứ III và Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận lần thứ XII (nhiệm kỳ 2019 – 2022).

Cũng trong nhiệm kỳ qua, cùng với sự phát triển của Nhà Trường, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận đã định hướng và chủ động đổi mới trong cách thức tổ chức và nội dung các chương trình, hoạt động nhằm tạo môi trường học tập và rèn luyện tốt nhất cho đoàn viên.

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2022, với nhiệm vụ đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn trong nhiệm kì vừa qua; quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong nhiệm kì tới; đồng thời tiến hành bầu Ban Chấp hành Đoàn nhiệm kì mới. Ban Chấp hành Đoàn Trường khóa V xác định chủ đề của Đại hội là:

Tuổi trẻ trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận rèn đức, luyện tài,

 sáng tạo, hội nhập, xung kích vì sự phát triển Nhà trường và xã hội

        Đại hội kêu gọi đoàn viên thanh niên thể hiện ý chí, quyết tâm, tính xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, giương cao lá cờ vinh quang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tiếp bước cha anh, nắm chắc thời cơ, vận hội, quyết tâm khắc phục khó khăn, thách thức, cùng góp sức xây dựng Trường Cao đẳng Cộng đồng đồng Bình Thuận ngày càng phát triển, đưa phong trào thanh niên của nhà trường nói riêng, của tỉnh nhà nói chung ngày càng phát triển, đáp ứng sự mong mỏi của xã hội.

                                                                                          Tin: Đoàn Thanh niên

THƯ VIỆN ẢNH