Hội thi tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam


Thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020), hướng tới chào mừng Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Cộng đồng lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025; tối ngày 14/01 Ban Thường vụ Đoàn trường đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề và hội thi tìm hiểu kiến thức về lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam với chủ đề “Tuổi trẻ BTU sắt son niềm tin với Đảng”.

Cuộc thi là hoạt động nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, học sinh, sinh viên về truyền thống cách mạng, lịch sử vẻ vang 90 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua đó khẳng định niềm tin sắt son của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và thế hệ trẻ Việt Nam đối với sự lãnh đạo của Đảng, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc xây dựng và bảo vệ Đảng, chế độ.

BCH Đoàn trường trao tặng giấy khen cho 24 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong đợt thi đua đợt I nhằm Chào mừng thành công Đại hội Đoàn trường và Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 – 03/2/2020).

Tham gia buổi sinh hoạt và hội thi có hơn 100 đoàn viên, thanh niên là cán bộ, đoàn viên, hội viên của các Đoàn khoa, Chi đoàn, Chi hội trong Nhà trường. Nội dung cuộc thi bám sát nội dung về những thông tin, kiến thức về lịch sử hình thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam; những thành tựu về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, những nhân vật lịch sử, những nhà lãnh đạo cách mạng có đóng góp trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam qua 90 năm.

Sôi nổi hội thi tìm hiểu về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam qua phần thi “Dấu ấn lịch sử”.

Với hình thức trắc nghiệm chữ, hình ảnh, phim tư liệu, video âm nhạc các đoàn viên, thanh niên, hội viên đã tham gia vào các vòng thi như: Giải ô chữ Chiếc nón kỳ diệu, Dấu ấn lịch sử... Thông qua hoạt động nhằm giúp cho đoàn viên, hội viên trong Nhà trường nâng cao hơn nữa nhận thức và hiểu biết của đoàn viên, thanh niên về Đảng Cộng sản Việt Nam và qua đó nhằm giáo dục cho thế hệ trẻ Nhà trường tiếp tục phấn đấu, học tập, rèn luyện, cống hiến sức trẻ để xứng đáng là đội hậu bị tin cậy của Đảng.

Hội thi là đợt để đoàn viên, hội viên trường nâng cao sự hiểu biết về Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cũng trong buổi sinh hoạt, Ban Chấp hành Đoàn trường đã trao giấy khen cho 24 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đợt I chào mừng thành công Đại hội Đoàn trường lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 - 2022 và chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/2/2020) và tiếp tục phát động đợt thi thứ hai Chào mừng Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

                                                                      Tin: Đoàn Thanh niên