Hội nghị Tổng kết Công tác Thi đua – Khen thưởng năm 2019 – Khối Thi đua 5


Chiều 13/02/2020, tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận, Khối Thi đua 5 đã tổ chức Kỳ họp lần thứ ba – Hội nghị Tổng kết Công tác Thi đua – Khen thưởng năm 2019 của Khối.

Tham dự Hội nghị, có sự hiện diện của của Bà Trần Thị Minh Thư - Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh cùng đại diện Lãnh đạo 09 đơn vị thành viên và các viên chức phụ trách công tác thi đua – khen thưởng của các đơn vị gồm: Trường Cao đẳng Cộng đồng; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Y tế; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Trường Cao đẳng Y tế; Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận, Trường Đại học Phan Thiết.

Tại Hội nghị, Ông Nguyễn Quang Tân, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận - Khối trưởng Khối Thi đua 5 đã đánh giá tóm tắt kết quả đạt được của Khối trong thực hiện phong trào thi đua  và chỉ ra một số hạn chế cần rút kinh nghiệm và cần có giải pháp tốt hơn để khắc phục trong năm 2020.

Hội nghị đã tham gia ý kiến góp ý Dự thảo Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2019 của Khối thi đua 5 và thống nhất một số nội dung trong chấm điểm căn cứ trên Quy chế Làm việc và Tiêu chuẩn, phương pháp bình chọn đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Khối Thi đua 5.

Hội nghị đã đánh giá cao sự nỗ lực của các đơn vị thành viên Khối trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chủ yếu được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh giao và triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong công tác thi đua, khen thưởng trong năm 2019 của từng đơn vị. Kết quả đạt được của mỗi đơn vị thành viên Khối Thi đua 5 đã góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua chung của tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ năm 2019.

Hội nghị kết thúc thành công với sự đồng thuận cao của các đơn vị thành  viên về kết quả đạt được của Khối và biểu quyết thống nhất cao đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua đối với Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận và Bằng khen đối với Sở Văn hoá – Thể thao và Du lịch vì đã có những thành tích tiêu biểu, dẫn đầu và xếp nhì Khối trong phong trào Thi đua yêu nước năm 2019.

Tin: Ban Biên tập website.

THƯ VIỆN ẢNH