Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025


Thực hiện Hướng dẫn số 05-HD/ĐUK, ngày 04/12/2019 của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận về công tác tổ chức đại hội Đảng ở cơ sở; sáng ngày 18/02/2020, Đảng ủy Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận phối hợp với Ban Giám hiệu Trường tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Báo cáo chính trị của Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tham dự Hội nghị có tập thể Đảng ủy, Ban Giám hiệu, các cấp ủy chi bộ, trưởng phó đơn vị trực thuộc và đại diện các đoàn thể của Trường.

Tại Hội nghị, các cấp ủy chi bộ đã phản ánh nội dung 14 ý kiến của đảng viên và quần chúng đóng góp tại cơ sở. Phần lớn ý kiến đều thống nhất với nội dung của dự thảo. Ngoài ra, một số ý kiến đề nghị làm rõ thêm một số đánh giá, bổ sung thêm nguyên nhân của những thiếu sót trong nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Hội nghị đã bổ sung thêm 04 ý kiến về các vấn đề: Giảm bớt chỉ tiêu phát triển đảng viên mới trong HSSV; đánh giá hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nói riêng và việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nói chung; việc xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Tân – Bí thư Đảng ủy Trường, đã phát biểu ghi nhận và chỉ đạo tổng hợp những nội dung góp ý để tiếp tục bổ sung dự thảo Báo cáo chính trị. Đồng chí Bí thư Đảng ủy đề nghị các cấp ủy chi bộ tiếp tục tiếp nhận các ý kiến góp ý của đảng viên, quần chúng (nếu có) cho đến hết tháng 02/2020, để Đảng ủy xem xét, hoàn thiện dự thảo, trình Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ III, dự kiến sẽ tổ chức vào cuối tháng 3/2020./.

                                                                                Tin: Đảng uỷ Trường