Đại hội Chi bộ 3 lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2022


Thực hiện Kế hoạch số 771-KH/ĐU, ngày 07/10/2019 của Đảng ủy về Tổ chức các đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 – 2022 và Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 Chiều ngày 18/02/2020, Chi bộ 3 thuộc Đảng bộ Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2020- 2022, với sự tham gia của 12 đại biểu chính thức, 06 đại biểu khách mời và 12 cảm tình đảng là VC-LĐ và HSSV. Đây là đại hội do Ban Thường vụ Đảng ủy Trường chọn làm Đại hội điểm, nhằm hướng dẫn, đánh giá và rút kinh nghiệm cho công tác tổ chức đại hội của 04 chi bộ trực thuộc còn lại.

Đại hội đã diễn ra theo đúng chương trình, kế hoạch dự kiến, bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên và Hướng dẫn số 05-HD/ĐUK, ngày 04/12/2019 của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận về công tác tổ chức đại hội Đảng ở cơ sở.

Đại hội đã đánh giá khái quát những nhiệm vụ thực hiện trong nhiệm kỳ trước, tham gia góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và biểu quyết thông qua những chỉ tiêu, nhiệm vụ cơ bản trong nhiệm kỳ tới; đồng thời, Đại hội cũng đã triển khai công tác bầu cử một cách nghiêm túc, đúng quy định, bầu cấp ủy mới với 03 đồng chí: Đặng Thanh Thùy Hiên – Bí thư; Phạm Thảo Nguyên – Phó Bí thư và Phạm Hồng Phượng – Chi ủy viên.

Ngay sau khi kết thúc Đại hội, với sự chủ trì của đồng chí Bí thư Đảng ủy Nguyễn Quang Tân, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã tổ chức cuộc họp đánh giá, rút kinh nghiệm, nhằm giúp các chi bộ còn lại chuẩn bị tốt hơn công tác đại hội tại chi bộ mình./.