Chi bộ 1 tổ chức đại hội lần thứ V


Ngày 25/02/2020, Chi bộ 1 thuộc Đảng bộ Trường CĐCĐ Bình Thuận tổ chức đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2022. Tham dự đại hội có 19 đảng viên chính thức của chi bộ. Đại hội được tổ chức để đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ IV (nhiệm kỳ 2017-2020), đề ra phương hướng, nhiệm vụ và bầu chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022.

Bầu chi ủy nhiệm kỳ mới

Trong nhiệm kỳ 2017-2020, chi bộ đã đạt được những kết quả khả quan. Hằng năm, chi bộ luôn đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh cấp trên cơ sở; nền nếp sinh hoạt luôn được duy trì theo đúng quy định; tạo ra được một số cách làm mới trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, trong đó có việc mỗi đảng viên đăng ký và thực hiện một việc tốt /năm; quy chế dân chủ cơ sở được đảm bảo... Trong nhiệm kỳ, chi bộ đã kết nạp được 05 đảng viên mới. Về chuyên môn, chất lượng đào tạo ở các đơn vị trực thuộc được giữ vững, có mặt chuyển biến tốt, có 06 đảng viên đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp trường; công tác khảo thí có nhiều tiến bộ, góp phần đánh giá đúng thực chất kiến thức, kỹ năng của sinh viên.

Chi ủy nhiệm kỳ mới (từ trái qua:  Nguyễn Văn Hải, Phan Thị Hồng Hậu, Đặng Ngọc Hùng)

Tại đại hội, tập thể đảng viên chi bộ 1 đã thể hiện quyết tâm giữ vững và phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2022, nhất là công tác nghiên cứu khoa học, đổi mới phương pháp dạy học và quản lý, giáo dục người học; đầu tư cho công tác khảo thí theo hướng hiện đại; đẩy mạnh đào tạo liên thông và đào tạo chuyển tiếp để qua đó góp phần thực hiện sư sứ mệnh của cơ sở đào tạo theo mô hình cộng đồng.

Tập thể đảng viên chi bộ 1

Đại hội đã bầu chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022 gồm ba đồng chí, trong đó đồng chí Đặng Ngọc Hùng giữ chức danh bí thư.

                                                                                                                                                Tin: Đặng Ngọc Hùng

Ảnh: Nguyễn Thị Kim Hồng