Đại hội Chi bộ 4 - Lần thứ V


Chiều ngày 27/02/2020, Chi bộ 4 thuộc Đảng bộ Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2022.

 Tham dự đại hội có 15 đảng viên chính thức của chi bộ và 03 cảm tình đảng là quần chúng ưu tú của các tổ công đoàn phòng Tài vụ, phòng Tổ chức.

Đại biểu tham dự đại hội cùng đánh giá lại kết quả thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ IV (nhiệm kỳ 2017-2020) của chị bộ và những nội dung tự đánh giá của cấp uỷ đương nhiệm; cùng đề ra phương hướng, nhiệm vụ và bầu chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022.

Đại hội thống nhất cao về nội dung dự thảo báo cáo chính trị được trình tại đại hội, trong đó, đại hội tỏ rõ đồng thuận trong đánh giá sự nỗ lực của tập thể chi bộ trong nhiệm kỳ qua và nhất trí biểu dương những kết quả của chi uỷ đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017-2020. Đại hội cũng đã chỉ ra những khó khăn, hạn chế và đề xuất các giải pháp cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới để xây dựng chi bộ 4 thực sự trở thành một chi bộ vững về chuyên môn, hiệu quả về chất lượng thực thi nhiệm vụ và là một khối đại đoàn kết trong phối hợp công tác.

Tập thể chi bộ 4 đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội, cùng tỏ rõ quyết tâm  phấn đấu phát huy những thành quả đạt được và sẽ làm chuyển biến rõ nét trong công tác đảng, chính quyền và đoàn thể của tập thể chi bộ.

Đại hội đã bầu chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022 gồm ba đồng chí, trong đó đồng chí Tô Thanh Vĩ giữ chức danh bí thư.

                                                                                                                                       Tin: Chi uỷ chi bộ 4