ĐẠI HỘI CHI BỘ 2 – NHIỆM KỲ 2020-2022


Ngày 28/2/2020, lúc 14h tại Cơ sở 1 của Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Bình Thuận, Chi bộ 2 gồm phòng Đào Tạo, Khoa Lý Luận Chính Trị, Khoa Kinh Tế Kỹ Thuật và Khoa Ngoại Ngữ đã tổ chức Đai Hội Chi Bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2022. Tham dự đại hội có sự tham gia của đồng chí Nguyễn Quang Tân, Bí Thư Đảng Ủy – Phó Hiệu Trưởng Trường, cùng toàn thể 18 đại biểu là đảng viên của Chi bộ 2, và 03 đại biểu khách mời là cảm tình Đảng của Chi Bộ.

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe Báo cáo chính trị của Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020. Báo cáo đã đánh giá toàn diện những thành quả, điểm mạnh, điểm yếu và rút ra bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết của Chi bộ nhiệm kỳ qua, đồng thời, thảo luận và thông qua phương hướng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 đề ra. 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Quang Tân đã đánh giá cao sự nỗ lực của tập thể chi bộ 2 với những đóng góp quan trọng trong hoạt động tuyển sinh của trường. Đồng chí cũng đã trao đổi, phân tích những kết quả hoạt động của chi bộ, cũng như việc cần làm rõ, những việc chưa làm được để có các mục tiêu, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ mới. Trong công tác xây dựng đảng, đồng chí đã nhấn mạnh chất lượng sinh hoạt định kỳ của chi bộ, cần cải tiến nội dung sinh hoạt chính là giải pháp để giữ gìn nề nếp và xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, trong đó mỗi đảng viên luôn phải ý thức nêu gương, rèn luyện để hoàn thiện bản thân.

Đại hội cũng đã nghiêm túc, dân chủ xem xét lựa chọn 03 đảng viên tiêu biểu, có phẩm chất chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn cao để bầu vào Chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022 và bầu ra các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ. Đồng chí Lê Cao Đồng được Chi bộ tín nhiệm tái đắc cử làm Bí thư, đồng chí Huỳnh Thị Hà là Phó Bí Thư và đồng chí Phạm Thúy Nhược Lan là Ủy viên Chi Bộ 2 nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Đại hội Chi bộ 2, lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2022 diễn ra chiều ngày 28/02/2020 đã đạt được mục tiêu đề ra và kết thúc thành công tốt đẹp.

 

Nội dung: Minh Hiền

Hình ảnh: Trường Minh